ESPC
EUROPEAN SOCIAL PROGRAMS & CAMPAIGNS

Privacybeleid

Administrator van de gegevens

Administrator van de persoonsgegevens is TLG Travel Group LLC gevestigd te 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.


Vertegenwoordiger Administrator van de gegevens in de Europese Unie

Administrator van de persoonsgegevens heeft als zijn vertegenwoordiger aangewezen:
Infinity Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 1a, 50-518 Wrocław, Polska, geregistreerd in het Handelsregister van Bedrijven van de rechtbank van het district Wrocław-Fabryczna, 4de Afdeling voor Economische Zaken, onder nr. KRS 0000726672, NIP: 8982242558, hierna te noemen “Vertegenwoordiger”.
Alle problemen betreffende de bescherming persoonsgegevens kunnen worden vermeld via [email protected] (Pools of Engels). Andere kwesties in verband met klantbediening worden niet behandeld via het bovenvermeld e-mailadres.


Doel van de gegevensverwerking

De Administrator verwerkt de persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker op basis van met de bestelling gesloten overeenkomst. Het geven van de toestemming d.m.v. het plaatsen van de bestelling is vrijwillig en daartoe is het als een contractuele verplichting wel noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.


Het verwerken van persoonsgegevens voor andere doeleinden vereist telkens het geven van de toestemming via een actieve handeling van de Gebruiker die voorafgaand geïnformeerd is over doel, tijd en omvang van de verwerking.


De Administrator mag de gegevens (zoals aangegeven in het formulier gedurende het uitvoeren van de bestelling), met het oog op een juridisch gerechtvaardigd doel, met name betreffende de directe marketing van eigen producten of diensten, en met respect voor uw rechten en vrijheden, voor de periode van 5 jaar na de bestelling verwerken.


Rechten

Elke gebruiker heeft het recht op:


Bovendien kan elke gebruiker bezwaar maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens.


Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten, dient de gebruiker in contact te treden met de Administrator voor Informatiebeveiliging door een e-mail te sturen naar: [email protected]


De Administrator geeft onmiddellijk gevolg aan het verzoek van de gebruiker in de mate als bepaald in de geldende wetgeving. Het verwijderen van de gegevens, het verplaatsen ervan, alsook het bezwaar maken tegen verwerking van de gegevens heeft invloed op de dienstverlening en kan de correcte uitvoering van deze diensten onmogelijk maken. De Administrator garandeert dat de gegevens van de Gebruiker uitsluitend worden verwerkt met als doel de uitvoering van de bestelling of voor andere doelen op basis van individueel verleende toestemming.


Samenwerkende entiteiten

Afhankelijk van processen in verband met de verwerking van de gegevens mag de Administrator de gegevens toevertrouwen aan andere entiteiten om het correcte verloop van de processen te garanderen. In het geval van levering van producten worden die gegevens doorverwezen aan koeriers of exploitanten van postdiensten die nodig zijn om de levering mogelijk te maken. In het geval van klantenbediening (vragen en vorderingen) worden gegevens toevertrouwd aan entiteiten die soortgelijke diensten verlenen.


Toevertrouwen van de verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in samenwerking met entiteiten waaraan de Administrator de verwerking van gegevens heeft toevertrouwd. Dit heeft betrekking op entiteiten die diensten van servercollocatie en het versturen van elektronische berichten aanbieden.


Automatische profilering

Wij delen mede dat de verwerkte persoonsgegevens geen automatische profilering ondergaan.


Bescherming van persoonsgegevens

Om het gevaar van onbevoegde toegang tot databanken van persoonlijke gegevens van te verminderen, spannen wij ons in om het juiste niveau van privacy-bescherming en dataveiligheid te garanderen. Maatregelen op dit gebied worden uitgevoerd om de bescherming van verwerking van persoonsgegevens te verzekeren, zoals bepaald in de geldende wetgeving.


Cookies en het gebruik ervan in de service

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen worden en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan, bv. waarop de hij heeft geklikt of hoe hij naar zijn profiel heeft ingelogd.


Onze service maakt gebruik van basis cookies die het gebruik van de site laten personaliseren en makkelijke maken, bv. door informatie over de sessie, inloggen, voorkeuren of taal van de site op te slaan.


Op de service wordt ook gebruik gemaakt van de cookies geleverd door Google Analytics die beter de voorkeuren van gebruikers laten begrijpen. Cookies die toegepast worden (zoals ,,__utma" czy ,,_utmz") laten anoniem informatie verzamelen en gegevens over trends te doorgeven zonder afzonderlijke gebruikers te hoeven identificeren.


Alles cookies op de service worden gebruikt met toestemming van de gebruiker.


De Gebruiker geeft toestemming voor gebruik van cookies door de aanpassing van instellingen van zijn browser. Hij kan op dezelfde manier zijn toestemming weigeren. De instellingen kunnen op op elk moment worden veranderd zodat de cookies worden geblokkeerd en de al geïnstalleerde cookies worden verwijderd. Details m.b.t. bewaring van cookies zijn beschikbaar op de internetsite van de software-producent of software-developer.

Steun en Ontwikkeling van Toerisme 2021

ESPC

EUROPEAN SOCIAL PROGRAMS & CAMPAIGNS

De reservering van uw Voucher is verstreken

De reservering van de Hotelvoucher 28871-9642-6 is niet meer geldig. De Voucher is terug in de pool met beschikbare Vouchers.